Czas trwania 1h 2h 3h 4h Bez llimitu
Odległość od Sułkowic 20 km 30 km 50 km 60 km 70 km
Nielimitowana ilość zdjęć X X X X X
Akcesoria X X X X X
Tło X X X X X
Asystent X X X X X
Personalizowane zdjęcia X X X X X
Format 5 x 15 X X X X X
Zdjęcia w formacie gif X X X X X
Galeria internetowa X X X X X
Zdjęcia na pen driva   X X X X
Album do wklejania   X X X X
CENA 599 899 1199 1399 2500
CENA W PAKIECIE Z ANIMACJAMI DLA DZIECI* 500* 800* 1100* 1300*